ابزارها و پاکسازهاابزارها

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش- نسخه امنیت پیشرفته (Padvish EPS Removal)

ابزار حذف آنتی‌ویروس پادویش- نسخه رایگان خانگی (Padvish Free Removal)

ابزار Padvish Regin Detector

پاکسازها

پاک‌ساز بدافزار VBNA

پاک‌ساز بدافزار ZeroAccess

پاک‌ساز بدافزار SpyEye

پاک‌ساز بدافزار Gamarue

پاک‌ساز بدافزار Conficker

پاک‌ساز بدافزار Sality